Cofnod Cynnydd/Progress Report

​Annwyl rieni

Byddwch yn derbyn cofnod cynnydd/camau nesaf eich plentyn heddiw. Os hoffech sgwrs ynglyn a’ch plentyn, bydd cyfle i chi ffonio’r ysgol rhwng 3:30 a 5:00 nos Fercher yma 2il, neu nos Fercher nesaf 9fed.

Dear parents

You will receive a progress/next steps report for your child today. If you would like a further chat about your child, please phone the school on Wednesday 2nd of December or Wednesday 9th of December between 3:30 and 5:00.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288