Cog Urdd Dydd Mercher 8fed Tachwedd – Cog Urdd – Wednesday 8th November (Bl 4,5 a 6 – Yrs 4,5 and 6)

Cog Urdd

Bydd rownd Cog Urdd yr ysgol yn cael ei gynnal pnawn fory,  dydd Mercher 8fed Dachwedd. Cofiwch ddod â’ch cynhwysion ac unrhyw offer penodol gyda chi.  Bydd angen ffedog, os oes ganddoch chi un adref, a bydd angen clymu gwallt hir i fyny os gwelwch yn dda.  Mae na ychydig o gyllyll a ffedogau ar gael yn yr ysgol yng nghyd â byrddau torri a llestri i weini os nad ydych eisiau i’ch plant orfod cludo rhain i’r ysgol.  Mae digon o le yn oergell yr ysgol i gadw cig,caws ayyb. Diolch am eich cefnogaeth, mae’n braf gweld fod pawb mor awyddus i gystadlu. Pob lwc i chi gyd!

The school round of Cog Urdd will be held tomorrow afternoon, the 8th November. Remember to bring your ingredients and any necessary equipment.  You will need an apron if you have one, and long hair should be tied up.  There are a few knives and aprons,  along with cutting boards and plates for serving at school, if you don’t want your child to have to carry these items to school. There’s plenty of room in the fridge for any meat/cheese etc. Thank you for your support, it’s great to see everyone taking part. Good luck to you all!

Jan Wilson-Jones 

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Pecyn-Gwybodaeth-CogUrdd-2024.pdf
pdf icon Information-pack-Cogurdd-2024.pdf