CRhFfA – PTFA

Bydd cyfarfod Cymdeithas Rhieni Ffrindiau ac Athrawon nos Lun, Mawrth 14eg am 4:45 yn yr ysgol i drefnu dathliadau Pasg y plant a nosweithiau cymdeithasol.

There will be a Parents Teachers and Friends Association meeting at school on Monday, 14th March at 4:45 to arrange the Easter celebrations for the children and social evenings.