Llais y Disgybl – Wcrain Pupil Voice – Ukraine

Annwyl Rieni 

Rydym ni fel plant yr Ysgol yn mynd i gerdded milltir yr un dydd Iau wythnos yma i godi arian i Llŷr Jones i fynd a Discovery Truck i Wcráin i gludo offer meddygol ac rydym ni angen codi arian i Llŷr gael prynu diesel. 

Gall y Plant wisgo dillad glas neu melyn i ddangos eu cefnogaeth i Wcráin. 

Os ydych chi eisiau cyfrannu, cliciwch ar y linc isod: 

https://gofund.me/49c39024 

Dear Parents 

We as children are planning on walking a mile this Thursday to raise Money to help Llŷr Jones to get his Discovery truck to Ukraine full of medical supplies and we need to raise money for him to buy the diesel along the way. 

So we have decided for the children to wear Yellow and Blue Clothing to show their support to Ukraine. 

If you would like to donate some money, please click on the link below: 

https://gofund.me/49c39024 

Diolch 

Thank You 

Gan Efa a Thomas 

From Efa and Thomas