Croeso nôl – Welcome back

Annwyl Rieni a Gwarchodwyr,

Croeso nôl i flwyddyn newydd yn Ysgol Pentrecelyn. Mi fydd yr ysgol yn cychwyn nôl ar ddydd Llun 6ed o Fedi, 2021.

Mi fydd y Clwb Brecwast a Chlwb Celyn yn ail-gychwyn dydd Llun hefyd.

​​

Dear Parents and Guardians,


Welcome back to a new year at Ysgol Pentrecelyn. The school will start back for pupils on Monday the 6th of September. Breakfast club and Clwb Celyn will also start on Monday.


* Mae hi dal yn angenrheidiol i chwi rhieni i wisgo mwgwd ar dir yr ysgol wrth ollwng a chasglu eich plant

* It is still a requirement for parents and guardians to wear a mask when on the school premises 


Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad

Thank you for your continued support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288