Gwybodaeth / Information

Mae gan blant Pentrecelyn dalent – Sioe llawn hwyl i ffarwelio a Mrs Perrin a Magi

Mi fydd y sioe ffarwelio dydd Iau am 1:30yp ar gae’r ysgol.  Mae croeso i ffrindiau a theuluoedd ymuno a ni.  Gofynnwn yn garedig os ydych am ymuno a ni eich bod yn dod a chadair gyda chi.  Mae croeso i blant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain neu yn ei gwisgoedd perfformio.
Pentrecelyn’s got Talent – A fun filled fanfare to farewell with Mrs Perrin and Magi

The show will be held at 1:30 on Thursday on the school field.  There is a welcome for all our families and friends to attend.  We ask kindly that you bring your own deckchair.  Pupils are welcome to come to school in their own clothes or the outfits in which they will perform.

ParentPay

Os gwelwch yn dda fedrwch chi dalu unrhyw symiau sydd yn ofynnol ar ParentPay cyn dydd Gwener gan fydd adolygiad dros yr haf.

Parent Pay 

Could all parents please check Parent Pay and clear any amounts outstanding before Friday as accounts will reviewed​ over the summer.

​Mi fydd yr ysgol yn cau dydd Gwener 16eg Gorffennaf  ar gyfer gwyliau’r haf ac yn ail  agor dydd Llun y 6ed Medi.  Dymuniadau gorau i bawb a diolch am eich cefnogaeth.

School will close on on Friday the 16th July for the summer holidays and reopen on Monday the 6th September.  We will you all the very best and hope that everyone has a lovely summer. Thanks again for your support

Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2021/2022:

HYDREF 2021-22 AUTUMN
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 01/09/2021 Staff Training Days (STD)
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 02/09/2021 Staff Training Days (STD)
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 03/09/2021 Staff Training Days (STD)
Dechrau’r Tymor 06/09/2021 Term Start
Cau Hanner Tymor 22/10/2021 Half Term Close
Agor Hanner Tymor 01/11/2021 Half Term Open
Diwedd Tymor 22/12/2021 End of Term
GWANWYN   SPRING
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 06/01/2022 Staff Training Days (STD)
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 07/01/2022 Staff Training Days (STD)
Dechrau’r Tymor 10/01/2022 Term Start
Cau Hanner Tymor 18/02/2022 Half Term Close
Agor Hanner Tymor 28/02/2022 Half Term Open
Diwedd Tymor 08/04/2022 End of Term
HAF   SUMMER
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 25/04/2022 Staff Training Days (STD)
Dechrau’r Tymor 26/04/2022 Term Start
Calan Mai 02/05/2022 May Day
Cau Hanner Tymor 27/05/2022 Half Term Close
Agor Hanner Tymor 06/06/2022 Half Term Open
Diwedd Tymor 20/07/2022 End of Term

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288