Cwricwlwm i Gymru 2022 – Ein Gweledigaeth – holiadur Curriculum for Wales 2022 – Our Vision – questionnaire

​ 

​                                                            pastedImage.png 

                                                           Dim ond y gorau i blant Pentrecelyn

                                                         Dysgu, mwynhau a chwarae yn Gymraeg

Rydym angen help gan ein cymuned i ddylunio gweledigaeth i’r ysgol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru 2022.

Cliciwch y linc os ydych yn byw yn agos i’r ysgol, yn fusnes lleol neu a chysylltiadau efo’r ysgol. Bydd pob ymateb yn wych.

https://forms.office.com/r/a7qUm5Skea

We need the help of our community to form a vision for our school in preparation for the news Welsh Curriculum.

If you live close to the school, have a local business or are associated in anyway with the school please complete our questionnaire.

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your support​