Gwybodaeth – Information

Dosbarth tu allan – diolch yn fawr  / Outside classroom – many thanks

Diolch o galon i’r rhai sydd wedi helpu gyda’r dosbarth tu allan – edrych yn dda yndydi.   Os cofiwch cawsom Grant Melin wynt Clocaenog ar gyfer y prosiect. Bydd ar gael ar gyfer defnydd cymunedol hefyd.

​A heart felt Thank you go out to all who have been involved in the construction of the outside classroom which has been funded with the help of the Clocaenog Wind Farm Grant.  This located on the school yard and looks marvellous, it will be an invaluable asset to the school and our wider community.

Diwrnod Amgylcheddol / Environmental day

Byddwn yn cynnal diwrnod amgylcheddol ar ddydd Iau yma. Mi fydd hi yn gyfle i bawb ddatblygu amgylchedd yr ysgol. Caiff y plant wisgo dillad ac esgidiau addas i fod tu allan.

We will have an environmental day this Thursday. This will be a day to develop and reflect our own school environment. The children can wear suitable clothing and shoes for outside activities.

Cyfnod asesu/cyfarfodydd cynnydd

Bydd cyfnod asesu’r disgyblion yn digwydd o Fai 3ydd i Mai 13eg a bydd Cyfarfodydd cynnydd gyda rhieni yn cael ei chynnal yn ystod wythnos Mai 16eg i 20fed.​

Assessment weeks/progress meetings

We will be undertaking a series of pupil assessments between May the 3rd and 13th.  Following this there will be an invitation for Parents to meet to discuss progress during the week of May 16th to 20th.

Diolch eto am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen am dymor buddiol

Thanks again for all of your support as we look forward to a productive tymor

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288