Cyfarfod CRhFfA Penblwydd 150 – PTFA 150 Birthday meeting 1/2/24

Er sylw aelodau CRhFfA – Llywodraethwyr

Pwysig Penblwydd Ysgol Pentrecelyn 150 

Bydd Cyfarfod nesaf ar nos Iau y 1af o Chwefror am 5:30yh, neuadd yr ysgol.

Plis gwnewch pob ymdrech i fynychu ogydd.

FAO – Members of PTFA – Governing Body

Important Ysgol Pentrecelyn 150th Birthday

The next meeting will be on Thursday 1st February at 5:30pm, school hall.

Please make every effort to attend.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288