Llanbenwch

Rydym yn hynod o falch clywed fod ein cymdogion yn Llanbenwch wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr ‘Rural Enterprise’ yn y Country Alliance Awards ac wedi cyrraedd y rownd terfynol. Os hoffech bleidleisio dilynwch y linc isod.
We are pleased to hear that our neighbours in Llanbenwch have been nominated for a ‘Rural Enterprise’ award in the Country Alliance Awards and have reached the 2024 finals. If you would like to pledge your support you can do so by following the link below. https://www.research.net/r/CAA24walesbiz

Rural-Enterprise.jpg

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288