Cyfarfod CRhFfaA / PTFA Meeting

Bydd cyfarfod CRhFA nos Iau 15fed o Fedi am 5:30 – 6:30 yn yr Ysgol. Edrychwn ymlaen at eich gweld unwaith eto er mwyn trefnu gwariant a gweithgareddau​.

There is a PTFA meeting this Thursday 15th September 5:30 – 6:30 at the school.  We look forward to seeing you again to discuss future activities and spending.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288