Gwybodaeth – Information

Braf oedd gweld pawb unwaith eto wrth inni edrych ymlaen at flwyddyn arall o brofiadau cyffrous i blant Pentrecelyn.

It was great to see everyone again yesterday as we look forward to another exciting year full of various opportunities.

Byddwn yn rhannu taflen wybodaeth dosbarth yn fuan gyda manylion thema a gweithgareddau. Bydd hyn yn dilyn mewnbwn y plant (llais y disgybl).

We will share class information sheets soon regarding themes and activities for the term.  This is following the pupils input (Pupils Voice).

Addysg Gorfforol/Physical Education

Dosbarth Llywelyn (Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase) 

Dydd Mercher, bagiau gyda dillad i’w gadael yn yr ysgol. (Dechrau ‘fory)

Wednesday, bags with PE kit to be left in school. (Starting tomorrow)

Dosbarth Eithin (CA2/KS2)

Dydd Iau, dewch i’r ysgol yn eich gwisg. (Dechrau wythnos yma)

Thursday, come to school in PE  kit. (Starting this week)

Bydd y plant a CRhFfA yn trefnu bore Coffi Macmillan ar ddydd Gwener, Medi 30ain, mwy o fanylion i ddilyn ynghyd a dyddiad cyfarfod CRhFfA.

The pupils and PTFA will be organising a Macmillan Coffee morning on Friday the 30th September, more details to follow and also date of the PTFA AGM.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288