Cyfarfod E-ddiogelwch 2 o’r gloch – E-Safety meeting – 2 pm

​Bydd cyfarfod gyda Henry Platten yn cychwyn am 2 o’r gloch rwan gyda chyfle i holi o 2:30.

The meeting with Henry Platten will begin at 2pm now with an opportunity to chat and question at 2:30.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288