Cyfathrebu – Communication

Annwyl rieni

Plîs cofiwch y bydd unrhyw drefniadau a manylion ynglyn a gweithgareddau ysgol yn cael ei gadarnhau ar yr Ap neu drwy e-bost.

Dear parents

Please remember any details and arrangements regarding school activities will be confirmed via the App or e-mail.  

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288