Dyddiadau – Dates

Mabolgampau 11/7/19 – 5:00 (rasus 5:30 races)

Cofiwch os nad yw’r tywydd yn ffafriol byddwn yn parhau i gynnal  y noson gymdeithasol yn y neuadd a rhedeg y rasus ar b’nawn Mercher 17eg – croeso i bawb pryd hynny hefyd. 

Remember if the weather isn’t favourable we will continue to have the social evening in the hall and have the races on Wednesday afternoon 17th – a welcome to you all then too.

Diwrnod i’r Brenin/Brenhines Bl 6 15/7/19 A day for a King/Queen Yr 6

(More details to follow) 

Gwasanaeth ffarwelio Bl 6 16/7/19 1:30 Farwell Service Yr 6 (Capel Pentrecelyn Chapel

croeso i bawb – welcome to all

Noson rieni – adroddiad diwedd blwyddyn  17/7/19  3:30-5:30   End of year Report – parents evening

Byddwch yn derbyn adroddiad diwedd blwyddyn eich plentyn yn ystod y dyddiau nesaf. Dyma’r noson os hoffech drafod y cynnwys.

You will receive your child’s end of year report and assessments during the next few days. This year the majority of the reports are in one language only. If you would like us to go through, discuss or explain the report, then this is the evening to do so.  

Mae gan Ysgol Pentrecelyn dalent!   18/7/19 yn ystod y dydd-during the day Ysgol Pentrecelyn’s got talent! 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288