Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase

TRIC A CHLIC

Allwch chi sicrhau eich bod wedi lawr lwytho’r ap (Tric a Chlic) er mwyn i’r disgyblion gael ymarfer y llythrennau a’r geiriau ‘melyn’ dros y gwyliau Pasg. Mae llawer o weithgareddau amrywiol ar gael. Cofiwch am SEESAW hefyd.

Could you all please download the app (Tric a Chlic) in order that the pupils can practice the ‘yellow’ letters and words over the Easter Holiday.   There are many activities available.
Remember to use SEESAW as well.

Diolch

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288