Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni
Mae hi wedi bod yn braf gallu croesawu pawb yn ôl yn ddiweddar, er dim ond am gyfnod byr. Edrychwn ymlaen rŵan ar gyfer tymor yr Haf arbennig.  Bydd yr ysgol yn ail-agor ar Ddydd Mawrth Ebrill 13eg. Byddwn yn ail-agor Clwb Brecwast a Chlwb Celyn yn raddol o ddydd Mawrth Ebrill 13eg hefyd. 

Clwb Brecwast o 8:00yb

Clwb Celyn tan 5:15yh

Byddwn yn adolygu’r trefniadau ac amseroedd yma ar Ebrill 30ain. Cofiwch gefnogi a manteisio ar y clybiau gofal sydd ar gael yma yn Ysgol Pentrecelyn.
Pasg hapus a diogel i bawb.

Dear parents

It has been great to welcome everyone back to Pentrecelyn lately, even if it was only for a short time. We look forward now to a super Summer term.
School will re-open on Tuesday April 13th. We will re-open Breakfast Club and Clwb Celyn gradually from Tuesday April 13th also.

Breakfast Club from 8:00am

Clwb Celyn until 5:15pm

We will review these arrangements and times on April 30th. Please support and utilise the care clubs we have available here at Ysgol Pentrecelyn.

A peaceful and safe Easter to you all ​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288