Cymorth Hwb Support

Dyma linc i dudlaen ddefnyddiol yn Hwb sy’n cynnwys fideos ynglŷn â defnyddio yr offerynau dysgu o bell sydd ar gael yno.
Mae yna adran ar gyfer arweinwyr Ysgol , staff Ysgol ac ar gyfer rhieni.
Hyfforddiant i bawb ar b’nawn gwlyb!
hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/offer-dysgu-o-bell-drwy-hwb/
Here is a link to a useful page on Hwb to support distance learning.
Good training for us all on a wet afternoon!