Diolch

Diolch o galon i’r staff am baratoi a diweddaru pecynnau gwaith i chi ddoe ar ddechrau Tymor yr Haf i fod! Braf iawn oedd gweld rhai ohonnoch ac yn enwedig y plant, er o bell! Diolch i chi hefyd am eich cyd-weithrediad. Nid yw’r sefyllfa yma yn ddelfrydol o bell ffordd. Gwnewch eich gorau a byddwch ddiogel.
Many thanks to the staff for updating work packs for you yesterday on what was supposed to be the start of the summer term. It was also great to see some of you and especially the children, even if it was from afar! Thank you also for your co-operation in what is not an ideal situation. Do your best and take care.
Andrew Evans