Diweddariad-Update

Annwyl rieni

Yn dilyn y gwyliau, bydd cyfle i chi alw draw i gasglu mwy o waith ar gyfer eich plant os y dymunwch. Byddwn yma i chi rhwng 2 a 3 ar b’nawn Llun, Ebrill yr 20fed. 

Cofiwch edrych ar Twitter/Ap am syniadau hefyd. Os yw plentyn CA2 angen benthyg ‘Chromebook’, dyma yw eich cyfle hefyd.

Rwyf yn gobeithio gweld chi gyd yn ôl yma yn Ysgol Pentrecelyn yn fuan iawn.

Dear parents

If you require more work for your child following this Easter break, please call by on Monday, April 20th. We will be here between 2 and 3 in the afternoon for you to pick up a pack and assist you.

Please remember to check out Twitter/App for lots of other ideas. If any KS2 pupils would like to borrow a Chromebook, then this is your opportunity also.

I hope to see you all back in Ysgol Pentrecelyn very soon.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288