Diolch – Cneifio Llysfasi – Thanks – Shearing event

Diolch o galon unwaith eto i’r criw oedd wedi paratoi a helpu ar gyfer y sioe Gneifio ar ddydd Sadwrn. Diolch hefyd i Elliw a Caryl am arwain digwyddiad cymunedol llwyddiannus arall sydd o fudd i gymuned yr ysgol.

Many thanks again to the team who worked so hard preparing and helping at the shearing event on Saturday. Another successful community event lead by Elliw and Caryl which benefits our school community. 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288