Cyngor Cymuned Llanfair Community Council – Cae chwarae – Playing field

Gweler linc i’r cynllun i ddatblygu’r cae chwarae yn Llanfair er bydd y gymuned gan y Cyngor Cymunedol.  Bydd eich mewnbwn yn cael ei werthfawrogi gan yr aelodau.  Bydd ein Cabinet Disgyblion Pentrecelyn yn ymateb hefyd.​

Please find a link below to the proposals to develop the playing field on behalf of the community. Your input will be welcomed by members of the community council. Our school Cabinet members will also be responding.

News & Events

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288