Diweddariad – Update

Annwyl rieni 

Yn gyntaf, gobeithio bod pawb yn iawn.

Mae hi wedi bod yn od iawn yma yn yr ysgol hebddoch chi yr wythnos yma. Er hyn, mi rydw i yn falch iawn bod ein tîm gwych o staff wedi fy helpu i ofalu am blant rhai o weithwyr allweddol yr ysgol wythnos yma. 

Ond, o ddydd Llun yma ymlaen, byddwn wedi cau tan y bydd hi’n ddiogel i bawb adael eu cartrefi eto. 

Mi fydd y staff yn ychwanegu at becynnau gwaith eich plant ond plîs byddwch yn amyneddgar a chreadigol. 

Gwyliwch allan am unrhyw wybodaeth ar Hwb/J2e (CA2) ac ar yr app (CS). 

Mi fyddai innau hefyd yn trydaru syniadau a chysylltiadau defnyddiol i chi hefyd. 

Os allwch chi drydaru ambell lun diddorol o’ch plant gyda’r linc @YsgPentrecelyn bydd hynny yn siwr o godi calonnau ni fel staff. 

Edrychaf ymlaen i weld pawb yn fuan iawn a mi wnai gadw mewn cysylltiad. 

Byddwch ddiogel 

Dear parents 

Firstly, I hope you are all ok.

It has been very surreal here this week without you all. I am very proud of the great staff that have helped me care for some pupils of our key workers here at school this week. However, from this Monday, the school will be closed until it is safe for us all to leave our homes again. 

Staff will update and add to work packs but please be patient and creative at such a different and difficult time for us all. Look out for any updates on Hwb/J2e for KS2 pupils and on the app for FPh pupils. I will also be tweeting/re-tweeting relevant and useful links and ideas on Twitter. 

If you could tweet some interesting photos of the children with the tag @YsgPentrecelyn it would certainly put a smile on our faces.  

I hope to see you all soon and I’ll keep in touch 

Stay safe  

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288