Diweddariad – Update

Annwyl rieni

Gobeithio bod pawb yn iawn. Roeddwn yn falch bod rhai ohonnoch wedi galw draw i gasglu mwy o becynnau gwaith papur heddiw. Gai atgoffa chi i gadw llygad ar Trydar am fwy o syniadau os oes angen. Cofiwch mae hi’n wythnos hanner tymor wythnos nesaf ac mi oedden ni i gyd yn edrych ymlaen at ‘Steddfod yr Urdd.

Cymwch ofal

Dear parents

I hope you are all well. I was glad to see some of you picking up some more paper based work packs today. Can I please also remind you check out Twitter for more creative ideas to do with your child if needed. Remember it’s half-term next week and we were all looking forward to the Urdd Eisteddfod.

Take care

Crynodeb o syniadau eraill/Trydar – Summary of other ideas/Twitter

CA2/KS2

Byddwch yn greadigol gyda’ch thema – Ffermio – Be creative with your theme -Farming

Cwmni Cynnal apps/website – Gwyddoniaeth ac arian – Science and money

J2E homework activities

Go-bubble – ar gyfer gweld/ cysylltu gyda eich gilydd – to see and communicate with eachother

PSTT – Primary Science Teaching Trust – activities

Hwb – J2blast -times tables and spelling

Gareth Metcalfe – Iseemaths.com

Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase   

Byddwch yn greadigol gyda’ch thema – Môr a mynydd – Be creative with your theme – The Mountains and the Sea

For some of our younger ones

Welsh phonics and sounds videos from Canolfan Peniarth (Tric a chlic)

Magi Ann app

SelogAp – songs and activities

Cyw – Ysgol Cyw

Ar gyfer y rhai hyn – For some of our older ones

Cwmni Cynnal apps/website – Gwyddoniaeth a Mathemateg – Science and Maths

Hwb – J2blast – maths Carol Voderman – themathsfactor.com   

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288