Diweddariad – Update

Annwyl rieni
Gobeithio bod pawb wedi setlo yn ôl i ryw fath o drefn yn dilyn y gwyliau hanner tymor wythnos ddiwethaf.
Bydd cyfle arall i rai ohonoch na alwodd heibio i dderbyn mwy o waith cyn y gwyliau yn fuan. Yn y cyfamser, mae yna waith ar Hwb (J2Homework) i blant CA2 a llawer o syniadau a gweithgareddau ar e-byst diweddar a Thrydar.
Mi rydan ni yn disgwyl cyhoeddiad yfory ynglŷn â’r camau nesaf ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Yn dilyn hyn, byddaf yn diweddaru chi ar y camau nesaf yma yn Ysgol Pentrecelyn, ac yn enwedig trefniadau trosglwyddo ar gyfer Bl 6, Bl 2 a meithrin newydd.
Cymwch ofal
Andrew Evans

Dear parents
I hope you are all well and have settled back to some sort of routine following last week’s half-term holiday.
For those of you who did not pick up more paper based work packs on the Thursday before half-term arrangements will be made for you do so shortly.  In the meantime can KS2 pupils check Hwb (J2Homework). There are also lots of ideas and activities on previous e-mails and Twitter.
We are awaiting an announcement tomorrow regarding the next steps for schools in Wales. Following this, I will be able to update you on the steps for Ysgol Pentrecelyn. I hope to be able to share important transition arrangements for Year 6, Year 2 and new Nursery pupils.
Take care
Andrew Evans