Diweddariad – Update

Yn dilyn y datganiad gan Sir Ddinbych byddwn yn parhau i gael ein cinio Nadolig a diwrnod arbennig ar ddydd Mercher 16eg.

Mi wnâi gysylltu gyda mwy o fanylion ar ddydd Llun.

Following the statement from Denbighshire we will continue to have our Christmas dinner and special day as planned on Wednesday, December 16th.

I will update you with more information on Monday. 

Cymwch ofal/Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288