Trefniadau-Arrangements

Cinio Nadolig

Dydd Mercher, Rhagfyr 16eg – caiff y plant wisgo dillad eu hunain.

Christmas Dinner 

Wednesday, December 16th – the children may wear their own clothes.

Dysgu o adref

Mae dydd Iau a dydd Gwener yr wythnos yma yn ddiwrnodau dysgu o adref. Bydd tasgau a gweithgareddau ar J2E/ J2Homework i blant CA2 . Bydd pecyn gwaith yn dod adref gyda phlant y CS.

Home learning

Thursday and Friday of this week have been classed as home-learning days. Tasks and activities for KS2 pupils will be on J2E/J2Homework. Foundation phase pupils will receive a work pack.

Gofal Plant mewn argyfwng

Os ydych chi angen gofal plant mewn argyfwng ar ddydd Iau a/neu ddydd Gwener oherwydd eich bod yn weithiwr allweddol, plis cysylltwch a mi mor fuan a phosib er mwyn trefnu.

Emergency childcare

If you require emergency childcare on Thursday and/or Friday as you are classed as a key worker, please contact me asap so we can make arrangements.

Dyddiadau

Ar hyn o bryd, mae dydd Llun 4ydd o Ionawr a ddydd Mawrth y 5ed o Ionawr yn ddyddiau hyfforddiant mewn swydd. Rwyf yn wir obeithio y bydd y plant yn dychwelyd ar ddydd Mercher, Ionawr y 6ed.

Dates

At present, Monday January 4th and Tuesday January 5th are classed as Training days. I hope to see all the children back on Wednesday, January 6th.

Dymuniadau gorau i chi oll

Best wishes to you all

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288