Diwrnod Ysgol – School Day

​Annwyl rieni
O ddydd Llun, Mawrth 22ain bydd posib i weithwyr allweddol ddefnyddio Hwb gofal plant yn yr ysgol o 8:30. Bydd y plant yma wedyn yn ymuno a phlant eraill ar y buarth o 8:45. Rydw i’n gobeithio bydd hyn o ddefnydd i rai tan fydd clwb brecwast yn ail-agor ar ôl y Pasg.​

Dear parents

From Monday, March 22nd it will be possible for key worker parents to use a key worker Hwb in the school from 8:30. These children will then join all other children from 8:45 on the school yard. This is to assist as much as we possibly can before breakfast club re-opens after Easter.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288