Dydd Gwener – Friday

Mi fydd dydd Gwener yn ddiwrnod llawn hwyl yma yn Ysgol Pentrecelyn.  Gall y plant wisgo dillad eu hunain neu ddillad sy’n gysylltiedig â’r apêl. Os hoffech gyfrannu at apêl ‘Ddiwrnod Trwyn Coch’ mae yn bosib gwneud ar ParentPay.​

Friday will be a day full of fun here at Ysgol Pentrecelyn.  The children may wear their own clothes or clothing associated with the appeal.  If you wish to make a donation to the ‘Red Nose Day’ Appeal you can do so on ParentPay.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288