Dosbarth Eithin Class

Gweithgareddau Cwpan y Byd – dydd Iau – Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy

gêm pêl-droed (dan-do) Pandas Pentrecelyn v Pengwiniaid Pentrecelyn

cystadleuaeth ‘cic’ o’r smotyn

sialens cadw’r bêl yn yr awyr 

gweithgareddau athletau

pecyn bwyd gan Anti Eirian

Sgiliau Pêl gyda Llio (Urdd) fel arfer ‘fory. (Mercher)

World Cup Activities – Thursday – Deeside College

Football game indoors – 

penalty shoot-out

keepy uppy challenge

athletics

packed lunch by Anti Eirian

Ball Skills with Llio (URDD) as usual tomorrow. (Wednesday)

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288