Ffair Nadolig/Christmas Fair

Ffair Nadolig gan y CRhFfaA! Nos Iau 8fed o Ragfyr 5yp – 7yh.
Gofynnwn yn garedig am y canlynol os gwelwch yn dda. 

Poteli Gwin llawn neu wag i’r ‘gem botel win’
Gwobrau bach ar gyfer y Tombola
Gwobrau ar gyfer y raffl
 Cacennau ar gyfer stondin Cacennau Helpwyr ar y noson

Edrychwn ymlaen at eich gweld, bydd paned a mins pei, cwn poeth ar gyfer y plant.  Bydd ymwelydd arbennig yn galw draw i weld y plantos o 5:30 ymlaen.

Mynediad £2 i oedolion.

Reminder for the Christmas Fair!  5pm to 7pm Thursday 8th December.

The PTFA are asking for donations of the following please:-
 Full / empty bottles of wine for the wine bottle game
Small items for tombola 
General Raffle Prizes 
Cakes for the Cake stall
​ Volunteers on the night

We are looking forward to seeing everyone on the night, there will be a paned and mince pie, hot dogs for the children.  Splat the Rat is back!! 

There will be a special guest to visit the children from 5:30ish onwards. 

Entry Fee £2 for Adults.

Diolch / Thanks,​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288