Dydd Gwener yma – Cinio Nadolig – This Friday – Christmas dinner

Dydd Gwener – Rhagfyr 10fed ​ Gan fod dydd Gwener yma yn ddiwrnod Siwmper Nadolig at elusen ‘Achub y Plant’ rydym wedi penderfynu cael Cinio Nadolig yr ysgol ar yr un diwrnod hefyd.  Caiff y plant ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain a Siwmper Nadolig o’u dewis.

Friday 10th December

As this ​Friday is ‘Save the Children’ Christmas Jumper day, we have decided to have our Christmas dinner on this day as well.  Children can come to school in their own clothes and a Christmas jumper of their choice.  

Parent Pay

Os gwelwch yn dda allwch chi wirio Parent Pay ar gyfer taliadau Cinio Ysgol a Chlwb Celyn.​

Please can you check Parent Pay to ensure that dinner money and club payments are all up to date.


Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288