Pwysig Sioe Nadolig – Important Christmas Show

Annwyl rieni
Oherwydd y sefyllfa bresennol ac yn dilyn sgyrsiau helaeth, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd o ganslo ein sioe fyw o flaen cynulleidfa yn Llysfasi eto eleni. 
Rydym yn andros o siomedig, yn enwedig dros y plant a chi fel rhieni a chymuned Pentrecelyn. Rydym yn gobeithio eich bod yn deall ac yn diolch i chi am eich cydweithrediad. Byddwn yn ffilmio clipiau byr o’r sioe i rannu gyda chi yn fuan.
Y gobaith yw y gallwn gyfarfod eto yn y flwyddyn newydd ar gyfer sioe am yr ardal leol.
Er gwybodaeth – Mae yna becyn gweithgareddau tymhorol ar gael yma os oes angen – plîs cysylltwch i wneud trefniadau ar gyfer plant sydd ddim yn yr ysgol.
Dear parents 

Due to the current circumstances and following lengthy discussions, we have decided to cancel our live shoe in front of an audience in Llysfasi again this year. We are very disappointed and especially for the children and families of Ysgol Pentrecelyn. We hope you understand and thank you for your co-operation.
We will film clips of the shoe to share with you soon.

Our aim is to meet again soon for a shoe about the local area.

FYI – We have seasonal activity packs here for the pupils who are not in school – please call to make arrangements to collect.

Andrew Evans               Siôn ap Mihangel

Pennaeth                       Cadeirydd y Llywodraethwyr