Dydd Gwyl Dewi – Diwrnod y Llyfr / St David’s Day – World Book Day

Dydd Gwyl Dewi – Dydd Mawrth – Mawrth 1af

Diwrnod i ddathlu. Caiff y plant wisgo dillad sydd yn cynrychioli Cymru.


St David’s Day – Tuesday – March 1st

A day to celebrate. The children can wear clothes that represent Wales.

Diwrnod y Llyfr – Dydd Iau – Mawrth 3ydd

Cyfle i rannu ei llyfr arbennig gyda ni. Gwisg ysgol ogydd.

World Book Day – Thursday – March 3rd

An opportunity to share their special book with us. School uniform please.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288