Eisteddfod Cylch – Eisteddfod Ysgol

Annwyl rieni

Allwch chi gadarnhau drwy ymateb i’r e-bost yma os yw eich plentyn yn cystadlu yn y cystadlaethau unigol (yn enw Ysgol Pentrecelyn) ar ddydd Sadwrn yma. 

Mi allai yrru amserlen i chi wedyn.

Ni fydd yr ymgom yn cystadlu ar ddydd Sadwrn bellach. Bydden nhw yn cael ei beirniadu yn perfformio yn yr ysgol ar ddyddiad penodol.

Er gwybodaeth – Mi fydden ni yn cynnal Eisteddfod Ysgol ddiwedd y mis yn Llysfasi – dyddiad i’w gadarnhau. Dyma gyfle i ni ddod at ein gilydd eto a chyfle i fwy o blant berfformio o flaen cynulleidfa. 

Diolch

Dear parents 

Could you please confirm by responding to this e-mail whether your child is competing in the individual competitions on Saturday (for Ysgol Pentrecelyn). I can then send you a timetable.

The ymgom won’t be competing on Saturday now. They will be judged performing at school on a specific date as originally planned.

FYI – We will host a school Eisteddfod at the end of the month in Llysfasi – date to be confirmed. An opportunity to get together again and for more children to perform in front of an audience.

Diolch​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288