Dyddiad Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn

Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn

Byddwn yn cynnal Eisteddfod ysgol ar ddydd Gwener, Ebrill 1af yn yr HWB Gymunedol Llysfasi o 1:15yp tan 3:00yp.  Buasai’n braf cael cynulleidfa i wylio’r plantos unwaith eto.  Croeso i bawb. Bydd rhaglen yn fuan.​

We will be hosting a school Eisteddfod on Friday the 1st April at the Community HWB at Llysfasi College from 1:15 until 3:00.  It would be lovely to have an audience once more to see the children perform.  Further details to follow.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288