Caerdydd – Cardiff

Gweler amserlen trip Caerdydd ynghlwm ar e-bost yma, os gwelwch yn dda fedrith y rhai sydd heb wneud yn barod talu’r gweddill ar ParentPay a dychwelyd y ffurflenni caniatâd/meddygol erbyn dydd Mawrth (20/6) pan fydd Glenda yn ôl yn y swyddfa.
Mae bob ysgol wedi cytuno ar £10 o bres poced.
Bydd Miss Ela Wyn Jones ac Anti Jemma yn gofalu am y plant.

Please find the itinerary attached, can you ensure full payment is made on ParentPay and for consent and health questionnaires to be returned by next Tuesday (20/6) when Glenda is back in the office .

£10 pocket money has been agreed by all schools.

Miss Ela Wyn Jones and Anti Jemma will be accompanying the children.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon Amserlen-Clwstwr-Clwyd-28-30-Meh-23-1.docx
pdf icon General_Information_2019.pdf
pdf icon Gwybodaeth_Gyffredinol_2019.pdf