Dyddiadau – Dates

Atgoffa – Er gwybodaeth / Reminder – For your Information

Dyddiadau Hyfforddiant a Gwyliau – Training Days and School Holidays

Ysgol yn cau am wyliau y Pasg dydd Gwener, 8fed Ebrill/ School closes for Easter half-term Friday 8th April. 

Diwrnod hyfforddiant Dydd Llun, Ebrill 25ain/School training day Monday, 25th April.

Dydd Calan Mai dydd Llun 2il Mai / May Bank holiday Monday 2nd May.

Ysgol yn cau am Hanner Tymor yr Haf dydd Gwener 27ain Mai/ School closes for Summer half term Friday 27th May.

Diwrnodau Hyfforddiant Dydd Llun a Mawrth, Mehefin 6ed/7fed – School Training days Monday and Tuesday June 6th/7th

Ysgol yn cau am wyliau yr haf Dydd Mercher 20fed Gorffennaf/School closes for Summer holidays Wednesday 20th July.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288