Gwybodaeth – Information

Dydd Iau – Ebrill 7fed

Gweithgareddau’r Pasg 

Byddwn yn rowlio’r Wyau am 12:45.

Caiff y plant wisgo dillad eu hunain.

Thursday – April 7th

Easter activities

We will be rolling the eggs at 12:45.

The children can wear their own clothes.

CogUrdd

Dymuniadau gorau i Efa ac Ela sydd yn cystadlu yfory.

Good luck to Efa and Ela who are competing tomorrow afternoon.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288