Dyddiadau / Dates

DYDDIADAU/DATES

1/12/22

Gweithgareddau pêl-droed a hwyl Cwpan y Byd (Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy) – Dosbarth Eithin 

World Cup fun and football activities (Deeside College) – Eithin Class

8/12/22

Ffair Nadolig (5yh-7yh)

Christmas Fair (5pm-7pm)

9/12/22

Diwrnod gwisgo Siwmperi Nadolig (Elusen Achub y Plant)

Christmas Jumper day (Save the Children charity)

Sioe Nadolig ‘Santa ar Streic’ Christmas show

14/12/22

Sioe p’nawn ‘dress rehearsal’ 2yp

Afternoon show ‘dress rehearsal’ 2pm

15/12/22

Sioe nos 6yh

Evening show 6pm

16/12/22

Panto – Y Bachgen Bach Gwyrdd (Bala) (Plant Meithrin – Blwyddyn 6)

Panto – in Bala (Y Bachgen Bach Gwyrdd) (Nursery to Year 6 pupils)

 (Dim Cylch Meithrin ar y dydd yma – No Cylch Meithrin on this day)

21/12/22
Cinio Nadolig – Christmas dinner

23/12/22

Parti Nadolig a diwedd tymor 

Christmas party and end of term

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288