Dydd Gwener – Pêl-droed (CYMRU) Friday – Football (WALES)

Gwisgo Coch, Gwyrdd neu Gwyn i gefnogi Cymru Dydd Gwener 25/11/12

Caiff y disgyblion ddewis os ydynt eisiau gwylio gêm Cymru v Iran Dydd Gwener yma. Fe fydd gweithgareddau eraill ar gael ar gyfer y disgyblion sydd ddim eisiau gwylio’r gêm.

Wear Red, White or Green to support Wales on Friday 25/11/22

The pupils can choose if they want to watch the Wales v Iran match this Friday. Other activities will be available for pupils who don’t want to watch the match.

pastedImage.png

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288