Dyddiadau Nadolig – Christmas dates

Annwyl rieni Rydyn ni wedi bod braidd yn gyndyn o rannu trefniadau a dyddiadau Nadolig gyda chi hyd yn hyn oherwydd rhesymau amrywiol. Er hyn, mae o ond yn deg i chi gael gwybod ein cynlluniau, er y byddant o bosib, yn gallu newid!
Byddaf yn ysgrifennu atoch gyda mwy o fanylion am drefniadau ar gyfer ein sioeau Nadolig, gydag o bosib, dim ond 2 o bob teulu yn gallu mynychu pob sioe.

Dear parents

We have been rather reluctant to announce plans and dates for Christmas this year for many reasons. However, it is only fair to let you know our plans even if they are all possibly subject to change.

I will write to you in more detail regarding arrangements for the Christmas shows at Llysfasi. They will be limited to possibly 2 from each family only to each show. 

Rhagfyr 10fed – December 10th Diwrnod Siwmperi Nadolig – Christmas jumper day 

Rhagfyr 14eg – December 14th ‘Dress Rehersal’ – Llysfasi

Rhagfyr 15fed – December 15th Sioe Nadolig Nos – Evening shoe – Llysfasi

Rhagfyr 16eg – December 16th  Sioe Nadolig pnawn – Afternoon show – Llysfasi

Rhagfyr 17eg – December 17th Cinio Nadolig – Christmas Dinner 

Rhagfyr 21ain – December 21st Canu yn Llanbenwch – Singing at Llanbenwch  – 5:00

 

Diolch am eich cyd-weithrediad/Many thanks for your co-operation

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288