Gwisgoedd Angylion (Cyfnod Sylfaen) – Angel Costumes (Foundation Phase)

Annwyl Rieni,

Oes ganddoch chi wisg Angel sydd yn rhy fach erbyn hyn y gallwn eu benthyg ar gyfer y sioe Nadolig eleni. Gallwn ninnau ganolbwyntio ar wisgoedd yr Angylion bach eraill wedyn. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr. 

Dear parents,

Do you have any Angel costumes we could borrow from previous years that no longer fit. We can then use these while sorting out all the other little Angels!  If you can help us it would be most appreciated.

Diolch

Miss Alaw Llywelyn

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288