Dysgu Adref dros y Pasg- Dosbarth Eithin Easter Home Learning – Eithin Class

J2Homework (Bl 4, 5 a 6) (Yr 4, 5 and 6)

Gweler log dysgu, taflen syniadau log dysgu a gweithgareddau creu stori.

​Please see the learning log, ideas sheet and story writing activities.

Maths Factor

Cofiwch mae’r ysgol wedi archebu trwydded i Maths Factor ar gyfer holl ddisgyblion ddefnyddio yn yr ysgol ac yn eich cartrefi.  Os ydych angen manylion mewngofnodi cysylltwch â’r ysgol.

Remember a licence for this online programme has been purchased by the school for all of our pupils to use in school and at home.  If you need log in details please contact school.

SAFMEDS – Rhifedd / Numeracy

https://safmeds.gwegogledd.cymru/

Bagiau Darllen – mae llyfr gweithgareddau yn y bagiau darllen hefyd.

Reading bags – reading activity book inside also. 

Llyfrgell leol – Cofiwch gallwch ddefnyddio ein llyfrgelloedd lleol.

Library – remember you can also visit our local libraries.

Gwersylloedd Pasg yr Urdd – Braf ydi gweld fod rhai ohonoch wedi cofrestru i’r Gwersylloedd Pasg yr Urdd gyda Llio.

Urdd Easter Camps – I’m glad to see that some of you have registered with the Easter camps organised by Llio.

HWB –

j2spell -English spelling

j2blast – Times tables

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288