Er sylw Cyfnod Sylfaen/Bl3 – FAO Foundation Phase/Yr 3

Annwyl rieni,

Ar fore Gwener, Mai 13eg. Bydd dosbarth Cyfnod Sylfaen ac Bl 3 yn ymweld â chaffi Llanbenwch. Hyn yn dilyn ein gwersi dilyniadol ar werth arian. Gofynnwn yn garedig i’r plant ddod a £2.00 yr un gyda hwy bore Gwener, er mwyn talu am gacen a diod fach eu hunain. Teimlaf bydd ymweliad yn un gwerthfawr iawn iddynt fedru deall ystyr arian mewn testun go iawn, gan roi’r hyn maent wedi ei ddysgu ar lawr y dosbarth ar waith. Bydd hefyd yn gyfle i ni gefnogi busnesau lleol unwaith eto. 

Byddwn yn cael eu cludo mewn bws mini – gwisg ysgol ogydd.

Diolch yn fawr iawn,

Miss Llywelyn

————————————————

Dear parents,

On Friday morning, May 13th. The Foundation Phase and Year 3 class will be visiting Llanbenwch café.  This follows on from our follow-up lessons on value for money.  We kindly ask the children to bring £ 2.00 each with them on Friday morning, to pay for their own cake and a drink. I feel that a visit will be very valuable for them to understand the meaning of money in a real life context, putting into practice what they have learned in the classroom. Also another opportunity for us to support local business.

They will be transported in a mini-bus – school uniform please.

 Thank you very much,

 Miss Llywelyn

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288