Ffair Nadolig Llysfasi Christmas Fair

Dim ond cadarnhau – Mi fydden ni gyd yn mynd draw i ganu a mwynhau yn Ffair Nadolig Llysfasi ‘fory.

Just to confirm – We will all be going along to sing and enjoy the Llysfasi Christmas Fair tomorrow.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288