Ffarwel Blwyddyn 6 – Year 6 Farewell

Dim ond nodyn byr i’ch hysbysu bydd seremoni fach i ffarwelio a blwyddyn 6 ddydd Gwener yma. Byddwn yn cael parti bach amser cinio ac wedyn seremoni fach ar y cae am 1:15 yp. Croeso cynnes i rieni a ffrindiau ymuno a ni ar y cae am 1:15.

Bydd picnic ar gae’r ysgol yfory hefyd er mwyn dweud helo wrth ein plant meithrin presennol a phlant meithrin newydd.

Cymwch ofal

 

A brief note to inform you that we will be having a farewell ceremony for Year 6 on Friday. We will have a party at lunchtime and then a ceremony on the field at 1:15pm. Families and friends are welcome to join us on the field at 1:15 pm.

We will also be having a picnic on the field tomorrow to say hello to our present meithrin and new meithrin pupils.

Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288