Croeso ‘nol – Welcome back

Annwyl rieni

Rydym yn barod ac yn edrych ymlaen at groesawu’r plant yn ôl wythnos nesaf. Bydd y staff yn egluro a dangos popeth i’r plant wrth iddynt ddychwelyd. Cofiwch ddychwelyd eich ‘Chromebook’ hefyd. Gweler bwydlen fras ar gyfer y 3 wythnos.

Meithrin

Byddwn yn gwneud trefniadau i blant meithrin presennol a phlant meithrin newydd gael picnic ar gae’r ysgol cyn diwedd y tymor – mwy o fanylion i ddilyn.

Cymwch ofal

Dear parents

We are ready and looking forward to welcoming the children back next week. Staff will explain and show the children everything as they return. Please remember to return any ‘Chromebooks’. A 3 week menu is attached. 

Nursery

We will make plans for our present nursery pupils and new nursery pupils to have a socially distanced teddy bears picnic on the school field towards the end of term – more details to follow.

Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Bwydlen-Pentrecelyn.pdf