Ffermfeisio – Farmvention

Annwyl rieni

Rwyf wedi cofrestru’r ysgol i gymryd rhan y prosiect Ffermfeisio. Gweler y wybodaeth atodol. Dyma ffordd dda o greu prosiect ar y cyd rhwng y cartref a’r ysgol. Gwaith cartref – Dechreuwch feddwl!

Dear parents

I have registered the school to take part in the Farmvention project. This will build on our Science/STEM focus last year. It is also a  great way of working together on a project between home and school. Homework – start thinking!

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Farminvention.pdf