Llythyr 17/6/19 Letter

Cofiwch am ein diwrnod di-wisg ysgol yfory! Cyfraniad o £1 ogydd (Gwyl Rhuthun)

Please remember about our non-school uniform day tomorrow! £1 donation please (Ruthin Festival)

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


From: Ysgol Pentrecelyn
Sent: 17 June 2019 14:39
Subject: Llythyr 17/6/19 Letter

Annwyl Rieni

Gwyl Rhuthun – I ddathlu pen-blwydd Gwyl Rhuthun yn 25 eleni, mae ysgolion yr ardal yn cynnal diwrnod di-wisg ysgol er mwyn codi arian tuag at yr Wyl.  Bydd ein diwrnod di-wisg ysgol ni dydd Gwener yma, Mehefin 21 a gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr.

Gwersi Offerynnol – Cofiwch ddychwelyd y bonyn i’r ysgol os yw eich plentyn am gael gwersi offerynnol yn yr ysgol y flwyddyn nesaf.

Arian Pecyn – Gofynnwn yn garedig i bawb gofio talu am becyn yr hanner tymor yma ar ParentPay os nad ydych wedi gwneud yn barod os gwelwch yn dda.

Yn gywir
Andrew Evans

Dear Parents

Ruthin Festival – To celebrate Ruthin Festival’s 25th birthday this year, local schools are holding non-school uniform days in order to rasie some money for the Festival.  Our non-school uniform day will be this Friday, 21 June and we ask kindly for a donation of £1 each please.  Thank you very much.

Instrumental Lessons – Remember to return the slip to school if your child wishes to have instrumental lessons in school next year.

Snack Money – We ask kindly that everyone pays this half term’s snack money on ParentPay please if you haven’t already done so.

Yours sincerely
Andrew Evans

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288